Missing (Amber Alert)

norsk - (Amber Alert)

 

En dusør blir lovet til opplysninger som fører til kontakt med Gedun Choekyi Nyima, "The Panchen Lama". Panchen Lama ble kidnappet av den kinesiske regjering i 1995, og hvor han befinner seg er fortsatt ukjent.

Denne dusøren er seriøs. Hvis du har informasjon om tilholdsstedet til Panchen Lama, email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller ring telefon nummer +(011)-91-8223-252601. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. $33.290 Amerikanske Dollar vil bli utbetalt til personen(e) som kommer med informasjon som fører til kontakt med Gedun Choekyi Nyima.

Fortell om denne websiden med media og de du kjenner, spesielt de i Kina og Tibet. Oversett gjerne til kinsesisk for de som kommer fra Kina. Send en email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hvis du ikke kan oversette dette til andre språk.

Hjelp til å øke dusørens størrelse. email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ditt navn, adresse, telefonnummer, og antall amerikanske dollar du kan donere. Donasjonene vil bli samlet inn så fort kontakt er etablert og bekreftet. Dusøren i sin helhet vil da bli utbetalt til personen som var ansvarlig informasjonen som førte til at kontakten ble etablert.

Join Newsletter

By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from.

Don't worry, we hate spam!

Find us on Facebook

Impotent through medicine

"I am in the middle 50 and I have found the great love. Until recently my partner and I slept very often together. But when he had to take a blood pressure lowering drug, the sex became less - just like other affections. It just does not work anymore. "

The act of love has many positive qualities. It not only enhances our well-being, it also prevents cardiovascular diseases, restores sleep and strengthens our immune system. Missing intimacy can strain a relationship - especially when the desire for tenderness is unequally distributed. You are now facing this challenge.

Blood pressure sockets can lead to erectile dysfunction. In the New York is also spoken of erectile dysfunction, potency disorder or impotence. This is a sexual disorder where the man does not have an erection of the penis in the majority of cases.

Generic Cialis | How to Buy Cialis from Canada | Cialis 20mg Australia